معنا در عصر پست مدرن

برای متفکران پسامدرن حتی “معنا” نیز اصطلاحی مشکوک است . معنا ، متکی بر این فرض است که چیزی نماینده یا جانشین چیز دیگری شود ؛ فرضی که عده ای آن را کهنه و منسوخ می شمارند . از منظر اندیشه پسا مدرن ، از کلِ این مدلِ سطح _ عمق ، بوی نوعی متافیزیک کهنه به مشام می رسد. ادامه خواندن “معنا در عصر پست مدرن”

بررسی انواع مینی فرز و کاربردهایشان

یکی از ابزار آلات مهم و ضروری و کاربردی  برای افرادی که پروژه کار با معدن و افرادی که کارگاه ها و فروشگاه های سنگ دارند مینی فرز است. در ادامه این مقاله از فروشگاه ابزار طاها به بررسی آن خواهیم پرداخت. ادامه خواندن “بررسی انواع مینی فرز و کاربردهایشان”