زندگی قهرمانانه

زندگی قهرمانانه

زندگی بدون تلاش و مبارزه ، کسالت بار و پیش پاافتاده و خالی است . رهیافت ما به زندگی می تواند به دوشیوه باشد . در زندگی بدون مخاطره ، سلامت و امنیت را انتخاب می کنیم . شیوه دیگر ، زندگی قهرمانانه است : نوع دیگری از زندگی که درآن خطر و شهامت و مخاطره بر می گزینیم.
منظور این نیست که ما به جهت زندگی قهرمانانه به مخاطرات غیر ضروری و زیان آور دست بزنیم .مهم نبرد واقعی مانند کشمکش بین نیکی و پلیدی است . با دیدن پلیدی ها یک راه این است که آنها را نادیده بگیریم و به بیان اعتراض بسنده کنیم ، یا این که فعالانه کاری انجام دهیم . اگر در برابر پلیدی بایستیم ، ممکن است خطر ما را تهدید کند اما لاقل برای هدف مهمی جنگیده ایم .

#خواست_ایمان
#ویلیامز_جیمز

اراده عصیان بر ضد پوچی به مثابه راهی به سوی خلق ارزش برای زندگی است .

#آلبر_کامو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *